Verksamhetsutveckling

Tillsammans höjer vi blicken

Utveckling är en process. En process där ni står i centrum och som bygger på allt det som ni redan har åstadkommit. Att använda sig av en extern konsult förstärker och snabbar på er utvecklingsprocess samt höjer kvaliteten på slutresultatet.

Det första steget innehåller en översiktlig genomgång av era nuvarande utmaningar och hur ni ser på er väg framåt. Redan efter de första mötena kan ni sedan avgöra hur ni vill gå vidare med er framtid.

  • Facilliterad och coachad processledning för utveckling av befintlig verksamhet.
  • Gemensamt framtagen prioriterings-, mål- och handlingsplan.
  • Förstärkning genom gemensam utbildning och individuell coaching.