Interimsuppdrag

Jag utför stora som små interimsuppdrag inom processledning, ekonomi, utbildning och utveckling.