Interimsuppdrag

Jag utför stora som små interimsuppdrag inom ledning, ekonomi, personalutbildning och utveckling.