Tillsammans för er utveckling

Tillsammans för er utveckling

Hej! Jag heter Åke Sandklef och jag har lång erfarenhet av att utveckla individer och verksamheter genom coaching och utbildning av medarbetare på alla nivåer i organisationen. Vi gör det tillsammans. Jag har inte alla svaren, men jag har väldigt många bra frågor. Många professionella har redan upptäckt effektiviteten och lönsamheten med att ta hjälp för sin utveckling. Det går snabbare och ger bättre resultat och ger dessutom mer energi i processen. Som ledare vet vi att utveckling är en förutsättning för verksamhetens överlevnad. Individer och organisationer kräver en ständig påfyllning av energi och motivation. Genom att förstå varandras behov och drivkrafter skapar vi en tillåtande attityd till nya idéer och ny kunskap och kan därmed fortsätta att vara våra kunders förstahands val samtidigt som vi kan attrahera nya. Vi behöver kontinuerligt se över var vi lägger vårt fokus både i tid och resurser för att hjälpa våra kunder på bästa sätt. Att växa som individ och verksamhet hänger tätt samman och är även en förutsättning för att attrahera kompetent personal och möjliggöra nyrekrytering, såväl idag som i morgon. Starta nästa utvecklingssteg nu. Låt oss träffas för ett samtal om er verksamhets framtid. För mig är utveckling ett sätt att leva och verka. Förbättringar i verksamheter och på grupp- och individnivå gör hela samhället bättre och gynnar alla.

ta fram er framtid

Vill du utveckla dig och din verksamhet?

Som utvecklingspartner erbjuder Sandklef er helhetslösningar för att effektivt driva er verksamhet framåt.
Genom genomlysning, analys och samtal om önskat framtida läge, kombinerat med processledning, utbildning och coaching, skapar vi gemensamt en plattform för er verksamhets framtid.
Processen bidrar till att lyfta fram er fulla potential, skapa en ännu mera effektiv struktur, hitta samarbeten, skapa sunda affärer, ett hållbart ledarskap och positiv tillväxt.

Åke Sandklef har utvecklat många individer och företag.

Jag är riktigt bra på att se helheter i verksamheter och team.
Processen tar sin början i en utförlig analys av nuläget.
Jag taggas av att stödja utvecklingsvägen, att starta processer, coacha och vara precis
det stöd som just ni behöver!
När ni når era mål är är jag i mål. Det som är viktigast för er blir det viktigaste för mig och jag ser till att resa genomförs på ett smidigt och systematiskt sätt och att ni även mår bra under vägen.

Åke Sandklef